Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Finanse > Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe

Są to składniki nietrwale związane z jednostką, aktywa o zapadalności krótkoterminowej, są to środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, aniżeli aktywa trwałe. Mają one ważność przez cały rok, nie dłużej, po tym czasie następuje ich stałe zużycie. Zmieniają one swoje postać w przedsiębiorstwie, przynosząc zysk. Do aktywów obrotowych, można zaliczyć takie produkty jak towary, materiały, produkty gotowe, półprodukty i produkty w toku, jak i zaliczki na dostawę krótkoterminową. Aktywa muszą być zużyte w przeciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności – Nie może on jednak trwać dłużej niż 12 miesięcy. Uznaje się, że są to materiały kupowane i niezbędne do wykorzystania. Materiały które zużywają się całkowicie w procesie produkcyjnym, mogą to być części zapasowe maszyn i urządzeń, zużywane w czasie ich remontu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.