Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Biznes > Audytor

Audytor

Jest to podmiot prawny, uprawniony do prowadzenia badań w zakresie analizy i sprawozdań finansowych. Osoby chcące zyskać tytuł rewidenta, muszą być gotowe spełnić kilka wymagań takich jak posiadanie pełnych zdolności do czynności prawnych, musi on być osobą z nieposzlakowaną opinią. Jego poprzedni pracodawcy, muszą poręczyć o prawidłowości w wykonywaniu zawodu. Audytor, musi biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, oraz mieć ukończone studia wyższe na terenie Polski, lub zagraniczne studia wyższe, uznawane w Polsce za równorzędne. Jeżeli spełni kolejny warunek, którym jest odbycie rocznych praktyk w jednym z państw Unii Europejskiej pod okiem innego biegłego rezydenta, wtedy przyszły audytor, zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną. Po uzyskaniu z egzaminu wyniku pozytywnego, odbywa się aplikacja która kończy się egzaminem ustnym. Ostatnim krokiem przed uzyskaniem tytułu audytora, jest złożenie ślubowania przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Ów audytor ma możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, prowadzeniem i przeglądaniem sprawozdań finansowych, doradzić w zakresie podatnictwa i rachunkowości.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.