Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Finanse > Bon skarbowy

Bon skarbowy

Podstawowy instrument rynku pieniężnego. Jest to krótkoterminowy papier wartościowy, który oferuje do sprzedaży kraj na rynku pierwotnym z dyskontem, może on zostać wykupiony według wartości nominalnej, po upływie okresu, na jaki został wyemitowany. Cechą ważną w bonach skarbowych, jest ich zerowy stopień ryzyka, są one najbardziej atrakcyjnymi papierami lokacyjnymi. Jednak zerowe ryzyko nabywcze, płaci się kosztem w postaci niskiego oprocentowania. W Polsce, emisją bonów skarbowych zajmuje się Ministerstwo Finansów, jak i agencja emisji, zaś za organizację emisji oraz dokonywanie rozliczeń odpowiedzialny jest Narodowy Bank Polski. Polskie bony skarbowe, mają formę elektronicznego zapisu w Rejestrze Papierów Wartościowych. Bony są papierami wartościowymi na okaziciela o nominalnej wartości 10 tys. złotych. są one emitowane na okres od 1 do 90 dni, lub do 52 tygodni. Bony skarbowe mają zawsze stałe oprocentowanie. Tworzone są przetargi, organizowane przez agenta emisji, mogą być tam składane na zakup bonów, są one składane tylko przez podmioty mające status dilera skarbowych papierów wartościowych, mogą nimi być banki, z którymi minister finansów ma podpisaną umowę, pozwalającą na składanie im ofert przetargowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.