Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Kredyty > Czy bank może zerwać umowę kredytową

Czy bank może zerwać umowę kredytową

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy bank zrywa zawartą z klientem umowę kredytową. Ma do tego pełne prawo, jednak tylko w uzasadnionych okolicznościach. Żaden bank nie może ot tak poinformować klienta o zerwaniu umowy, jeżeli nie został on o tym fakcie wcześniej uprzedzony.

Z możliwością zerwania umowy kredytowej muszą się liczyć przede wszystkim te osoby, które zalegają ze spłatą zobowiązań. Naturalnie w pierwszej kolejności bank próbuje rozwiązać problem w sposób polubowny, dając klientowi możliwość uregulowania zaległych spłat. Jeżeli klient nie reaguje na pisma z banku i mimo jasno przedstawionej informacji, w dalszym ciągu unika spłacania zadłużenia, wówczas bank podejmuje działania windykacyjne. Zwykle już na tym etapie klient informowany jest o możliwości zerwania umowy kredytowej, co oznacza konieczność dokonania nie tylko wpłaty zaległości powiększonej o odsetki karne, ale i pozostałej części kredytu, bez możliwości rozłożenia jej na raty.

Biorąc pod uwagę szereg możliwości jakimi dysponują banki w stosunku do nierzetelnych klientów, w sytuacji wystąpienia problemów ze spłatą zaciągniętego zobowiązania, najlepiej od razu udać się do banku przedstawiając swój problem. Jeżeli bank uzna, że istnieje możliwość czasowego zawieszenia spłat, bądź też zmniejszenia wysokości rat przez pewien czas z równoczesnym wydłużeniem okresu kredytowego, wówczas można być spokojniejszym o umowę kredytową. Bank z całą pewnością nie będzie wywierał presji w takich okolicznościach, gdy klient przedstawi racjonalne argumenty konieczności zawarcia odpowiedniego porozumienia.

 

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.