Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Banki i instytucje finansowe > Czym jest akredytywa?

Czym jest akredytywa?

Akredytywa jest to forma prowadzenia rozliczeń krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem banku, a najczęściej bywa stosowana jako element, które zadaniem jest zabezpieczenie obu stron podpisujących kontrakt, a dokument określający warunki tychże rozliczeń najczęściej nazywany określa się mianem listu kredytowego. W obrocie stosuje się mnóstwo rodzajów różnych akredytyw, ale najczęściej oparte są one na tym samym, wspólnym mechanizmie, który można opisać w kilku etapach: pierwszy, gdzie kredytodawca, czyli zazwyczaj kupujący, zabezpiecza w danym banku określoną sumę zakładając na nią gwarancję bądź też blokadę; drugi, kiedy kredytodawca daje bankowy określone instrukcje w zakresie warunków, na jakich strony trzecie mają prawo korzystać z wpłaconych pieniędzy; trzeci, w którym bank wystawia wspomniany list kredytowy zgodnie z otrzymanymi od swojego klienta instrukcjami, i wreszcie ostatni krok, gdzie strona upoważniona może korzystać z kredytu, ale tylko jeśli okaże instytucji finansowej dowód świadczący o tym, że osoba chcąca wykorzystać pieniądze z zabezpieczonej sumy wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Szczególnym przypadkiem akredytywy, jest tak zwana akredytywa dokumentowa, która stanowi samoistne i, oczywiście, pisemne zobowiązanie się banku wobec swojego klienta do zapłaty lub zabezpieczenia określonej sumy pieniężnej, ale pod warunkiem, że zaprezentowane przez daną osobę dokumenty są zgodne z zapisami akredytywy oraz spełniają określone w niej warunki. Akredytywa należy ogólnie do uwarunkowanych form płatności, a jej rozliczenie jest dewizowe i zazwyczaj występuje jako natychmiastowe bądź kredytowe. Charakterystycznymi cechami akredytywy jest przede wszystkim to, że stroną zobowiązaną z tytułu akredytywy są jedynie banki, a co za tym idzie przy realizacji tego typu płatności porozumienia oraz zapisy zawarte pomiędzy importerem a eksporterem nie mają znaczenia.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.