Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Kredyty > Czym jest gwarancja bankowa?

Czym jest gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa definiowana zostaje najczęściej jako szczególnego rodzaju forma gwarancji samoistnej, w której rolę gwaranta pełni dany bank. Umowa związana z gwarancją bankową to pisemne zobowiązanie się banku do zapłacenia określonej kwoty maksymalnej, czyli tak zwanej sumy gwarancyjnej, wskazanej w gwarancji, w przypadku, gdy zleceniodawca danej gwarancji, na którego została ona wystawiona, nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Gwarancja bankowa znajduje bardzo często zastosowanie zarówno w obrotach krajowych, jak i obrotach zagranicznych. Prawo bankowe wspomina o tego typu umowie, mimo że jest ona tak zwaną umową nienazwaną, a więc podlega określonym regułom tworzenia jej. Zobowiązanie to charakteryzuje się abstrakcyjnością, samodzielnością oraz całkowitą niezależnością od innych umów, jak na przykład umowa kredytowa. Głównym zadaniem gwarancji bankowej jest zabezpieczenie określonego beneficjenta nie tylko przed ryzykiem niewypłacalności zaciągniętego długu, ale także ryzykiem skomplikowanego oraz długoterminowego dochodzenia roszczeń. Gwarancja bankowa należy również do grupy instrumentów finansowych, dzięki czemu może być wykorzystana jako forma pomocy publicznej, ale tylko pod warunkiem, że gwarancja instrumentu dłużnego zostaje udzielana przez gwaranta dysponującego środkami publicznymi, zarówno pochodzącymi ze źródeł publicznych, jak i będących efektem działalności państwa, a wszystkie warunki udzielenia gwarancji odbiegają od uznawanych za rynkowe. Wszelkie działania tego typu noszą nazwę wspomnianej pomocy publicznej i muszą być w związku z tym notyfikowane do Komisji Europejskiej w przewidzianej przez nią procedurze. Istnieje również możliwość uzyskania tejże pomocy poprzez spełnienie testu prywatnego inwestora, ale jest to procedura bardzo ryzykowna i często niejednoznaczna. W niektórych, uzasadnionych przypadkach pomoc publiczna obejmuje nawet całkowitą wartość danego instrumentu, który został objęty gwarancją wraz z kosztami poręczenia.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.