Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Kredyty > Czym jest umowa poręczenia?

Czym jest umowa poręczenia?

Umowa poręczenia jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, w której jedna ze stron, czyli poręczyciel staje się zobowiązany wobec wierzyciela, czyli zazwyczaj banku w wypadku udzielania przez niego kredytu, że wykona zobowiązania przypadające na dłużnika, gdyby nie był on w stanie ich sam dopełnić. Pod możliwością unieważnienia umowa poręczenia wymaga formy pisemnej dla oświadczenia wydanego przez poręczyciela, choć nie musi ona być jakoś szczególne, ale musi koniecznie wskazywać na osobę dłużnika głównego oraz dług główny, który ma wobec, na przykład wspomnianej instytucji finansowej. Dopuszczalne jest także zastrzeżenie pewnych warunków przy podpisywaniu tejże umowy, zarówno przez poręczyciela, jak i wierzyciela. Odpowiedzialność jaką ponosi wierzyciel, jako solidarny współdłużnik, odpowiada zobowiązaniom dłużnika głównego, chyba że umowa poręczenia formułuje jakieś odmienne przesłanki odpowiedzialności, na przykład w wypadku bezskuteczności egzekucji z majątku dłużnika bądź też nieskutecznego wezwania dłużnika do spłaty zadłużenia. Zakres zobowiązań poręczyciela rozstrzygnąć może każdoczesny, co oznacza, że poręczyciel odpowiada nie tylko za dług pierwotny, ale także i wszystkie prawne skutki niewykonania bądź też nienależytego dopełnienia warunków udzielenia długu, rozmiar zobowiązania głównego. Zakres ów nie może się zwiększyć, nawet jeśli zobowiązania dłużnika głównego stają się coraz liczniejsze, a to dzięki podstawie umowy zawartej z wierzycielem. Jednakże w drugą stronę działa to zgoła inaczej, ponieważ zmniejszenie się zakresu zobowiązań dłużnika głównego, powoduje zmniejszenie się zarazem poziomu odpowiedzialności poręczyciela.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.