Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Finanse > Emerytura

Emerytura

Jest to zabezpieczenie pieniężne w postaci świadczeń pieniężnych, przyznawane ze względu na wiek, w którym dane osoby nie posiadają zdolności do pracy zarobkowej. Ma ono na celu zabezpieczenie bytu danej osoby na starość. Istnieją dwa najbardziej dominujące sposoby w jakich realizowane jest wypłacanie świadczeń emerytalnych, pierwszym z nich jest system kapitałowy, ma on swój początek już w XVI wieku, stosowany był w różnego rodzaju cechach i stowarzyszeniach branżowych. W XVII wieku, ludzie zabezpieczali swą starość, głównie poprzez stosowanie lokaty bankowej, obecnie stosuje się częściej fundusze w instrumentach inwestycyjnych. W systemie kapitałowym, pracownik odprowadza składki przez cały czas swojej aktywności zawodowej, które trafiają na oprocentowany rachunek bankowy. Gdy dana osoba dożywa określonego wieku emerytalnego, przechodzi na emeryturę, wtedy pracownik może dysponować całym kapitałem, wraz z odsetkami lub tylko comiesięcznymi świadczeniami pochodzącymi z odsetek od kapitału. Drugim z systemów jest system redystrybutywny, jest to system w którym składki pracownika trafiają do wspólnej puli, następnie z ów puli składek, wypłacane są składki dla innych, bieżących osób.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.