Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Inwestycje > Ile może akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu

Ile może akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu

Każdy kto decyduje się nabyć akcje określonej firmy, równocześnie uzyskuje także prawo do aktywnego udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (najwyższy z organów spółki akcyjnej), nawet w sytuacji, gdy nie posiada on prawa głosu. Zakres uprawnień poszczególnych akcjonariuszy determinowany jest przez liczbę posiadanych przez nich akcji, jednak każdy z nich może w mniejszym lub większym stopniu wpływać na sytuację firmy.

Udział akcjonariuszy w posiedzeniu jest niezwykle ważny, ponieważ podejmowane podczas obrad decyzje w znacznym stopniu wpływają na dalsze losy spółki, a tym samym także na stan portfela inwestora. Brak prawa głosu nie oznacza całkowitego wykluczenia z procesu decyzyjnego, ponieważ w dalszym ciągu każda osoba biorąca udział w Walnym Zgromadzeniu ma prawo do zabierania głosu w dyskusji, a tym samym uzyskuje możliwość przekonywania pozostałych akcjonariuszy, do podejmowania określonych decyzji w związku z prowadzoną działalnością.

W zależności od rodzaju posiadanych akcji, należy spełnić określone warunki, aby brać udział w Walnym Zgromadzeniu. Osobom posiadającym imienne akcje, wystarczy wpis do księgi akcyjnej, jednak dokonany nie później niż na tydzień przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Drobni inwestorzy, którzy znajdują się w posiadaniu tzw. akcje na okaziciela, zobowiązani są do złożenia dokumentów akcji w spółce, z zachowaniem przynajmniej tygodniowego terminu przed wyznaczoną datą spotkania, a także pozostawienia ich, aż do zamknięcia obrad. W przypadku akcji nabywanych poprzez transakcje internetowe, konieczne jest przedstawienie świadectwa depozytowego wystawianego przez bank lub dom maklerski w którym inwestor posiada rachunek. Jest to dokument potwierdzających ilość posiadanych papierów wartościowych, wraz z ich nazwą i unikatowym kodem. Wystawienie świadectwa depozytowego automatycznie blokuje dostęp do posiadanych akcji, w celu uniemożliwienia ich sprzedaży przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.