Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Finanse > Inwestycja

Inwestycja

Nie istnieje jedna trafna definicja określająca inwestycje. Mówiąc o inwestycji, wymienia się między innymi definicje, jakoby inwestycja była wydatkiem przedsiębiorstwa na dobra, która mają przynieść korzyści w przyszłości, użyte zostaną do produkcji innych dóbr lub usług, kolejna definicja mówi o nakładzie gospodarczym, przeznaczonym na tworzenie nowego, lub zwiększenie obecnego majątku trwałego. Jedną z kolejnych rozpowszechnionych definicji inwestycji, jest wyrzeczenie się obecnych korzyści, na rzecz niepewnych w przyszłości. Istnieje podział inwestycji na dwie grupy, jedna z nich to kapitał trwały, a drugi inwestycje w zapasy. Inwestycje w kapitał trwały, to w dużej mierze inwestycje w mieszkania. Wyróżnia się główne cztery cechy inwestycji, jest to ryzyko realizacji inwestycji, oczekiwane korzyści z danej inwestycji, czas przeznaczony na realizację inwestycji, a ostatnie to ponoszone nakłady na realizację danej inwestycji. Inwestycje mogą być przeznaczone na inwestycje w kapitał ludzki, finansowe oraz rzeczowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.