Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Banki i instytucje finansowe’ Category

Czym jest inkaso?

Inkaso, które nazywane jest również inkasem dokumentowym, to najprościej mówiąc warunkowa forma płatności, która polega na pobraniu przez bank określonej kwoty pieniężnej na rzecz sprzedającego od osoby kupujące, w zamian za wydanie powierzonych sprzedającemu dokumentów, co zostaje dokładniej ustalone w warunkach umowy. Najpowszechniejszymi przedmiotami podlegającymi inkaso są dokumenty handlowe, jak na przykład dobrze znana faktura, świadectwo pochodzenia, dokumenty transportowe, a czasem nawet dokumenty ubezpieczeniowe. Do inkaso mogą zaliczać się również typowe dokumenty finansowe, między innymi weksle, kwity depozytowe oraz rozmaite akcje i obligacje. Na wyróż

Czym jest akredytywa?

Akredytywa jest to forma prowadzenia rozliczeń krajowych oraz zagranicznych za pośrednictwem banku, a najczęściej bywa stosowana jako element, które zadaniem jest zabezpieczenie obu stron podpisujących kontrakt, a dokument określający warunki tychże rozliczeń najczęściej nazywany określa się mianem listu kredytowego. W obrocie stosuje się mnóstwo rodzajów różnych akredytyw, ale najczęściej oparte są one na tym samym, wspólnym mechanizmie, który można opisać w kilku etapach: pierwszy, gdzie kredytodawca, czyli zazwyczaj kupujący, zabezpiecza w danym banku określoną sumę zakładając na nią gwarancję bądź też blokadę; drugi, kiedy kredytodawca daje bankowy ok

Pośrednie instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego

Pośrednie instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego są kierowane przede wszystkim do ogółu podmiotów należących do sektora bankowe, na które banki te wpływają poprzez wprowadzanie odpowiednich zmian w podaży pieniądza lub wysokości stóp procentowych. Oddziaływanie ich polega głównie na modelowaniu układu zależności pomiędzy stopami procentowymi i popytem na pieniądz oraz wysokością jego podaży. Skuteczność tych środków zależy w dużej mierze od stanu płynności finansów sektorze finansowym, ponieważ tylko przy sprzyjających warunkach działania banku centralnego mają w nim jakikolwiek oddźwięk. Jednym ze sposób oddziaływania pośredniego na sek