Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Banki i instytucje finansowe’ Category

O bankowości elektronicznej

W dzisiejszych czasach, czasach gwałtownego rozwoju technologicznego i zinformatyzowania wielu dziedzin życia, zmiany dosięgły także sposób bankowości, który został przeniesiony z tradycyjnego środowiska do urządzeń najczęściej wykorzystywanych przez ludzi. Bankowość elektroniczną można najszybciej opisać, jako formę usług oferowaną przez banki umożliwiające swoim klientom na dostęp do rachunku przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych takich, jak na przykład, obok powszechnie znanych bankomatów, komputery oraz telefony. Najczęściej usługi bankowości elektronicznej określane są mianem telebankingu, bądź też bankowości zdalnej. W zależności od rodzaju

Model biznesowy banków

Banki często oferując swoje usługi, generują w ten sposób duże przychody, najczęściej w postaci odsetek od udzielonych kredytów, ściągania opłat za rozmaite transakcje z rachunku bankowego, a także doradzanie swoim klientom w sprawach finansowych. Podstawowym środkiem zarobku dla banków jest jednak wspomniane naliczanie odsetek od kwoty, która zostaje wypożyczona klientom tej instytucji finansowej. Bank często korzysta w tej kwestii z różnicy pomiędzy poziomem odsetek, pobieranych opłat za depozyt oraz inne źródła funduszy, a także poziomu odsetek od prowadzonej działalności kredytowej. Wspomnianą różnicę najczęściej definiuje się jako rozpiętość kosztu f

Czym jest bank centralny i jaka jest jego rola?

Bank centralny jest instytucją, która odpowiada za poprawne funkcjonowanie systemu bankowego w danym kraju. Najczęściej działa on w formie jednostki państwowej, bądź jest bezpośrednio podporządkowany państwu. W Polsce, rolę banku centralnego spełnia Narodowy Bank Polski. Bank centralny pełni wiele rozmaitych funkcji, ale do jednej z najważniejszych należy emisja pieniądza gotówkowego, który zostaje następnie wprowadzony do obiegu dzięki prowadzeniu skupu metali szlachetnych, a także walut obcych i oczywiście udzielaniu kredytów banków komercyjnych, a w pewnych przypadków nawet rządom państw,, które zadłużają się tym samym wobec opisywanego banku centralnego. W