Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Biznes’ Category

Polska Rada Biznesowa

W kwietniu 1992 roku w Warszawie, na spotkaniu grupy przedsiębiorców, na którym więzło udział blisko ponad kilkudziesięciu prezesów największych polskich firm działających na terenie Polski, bądź firm zagranicznych funkcjonujących w kraju, podjęto decyzję o utworzeniu Polskiej Rady Biznesu. Miało być to stowarzyszenie zrzeszające prezesów i właścicieli największych polskich i działających w Polsce firm międzynarodowych. Pierwsze spotkanie Polskiej Rady Biznesu odbyło się 30 maja 1992 roku w Kielcach. Został tam określony pierwszy program Stowarzyszenia, ustalono tam podstawowe kierunki i formy działalności oraz ustalony warunki członkostwa. Przedsiębiorcy us

Biznes

Etymologia słowa biznes, odnosi nas aż za ocean, a dokładniej do Stanów Zjednoczonych, oznacza ono działalność gospodarczą. Początkowo były to jednak szkoły, które zakładany były właśnie w Stanach Zjednoczonych, do jej głównych zadań należało odpowiednie kształtowanie kadry nadzorczej. Szkoły odpowiadały głównie za nauczanie zajęć z zarządzania, marketingu, IT, strategii, ekonomi czy finansów. W Polsce, biznes rozumiany jest jako dyscyplina strategii, odnosząca się do obszaru działalności gospodarczej. Gdy w 1989 roku, utworzona została Polska Rada Biznesu, wiele firm/przedsiębiorstw, zaczęło określać się mianem biznesu, które wcześniej używane był

Monopol

Jest to jedna z sytuacji rynkowych, określa ona stan, w którym wszystkie produktu i usługi w danym kraju, lub na danym terenie, są dostarczane przez jedno przedsiębiorstwo, taką osobę określa się mianem monopolisty. Monopolista jednak nie musi być jedną określoną firmą, a związkiem kilku producentów. Może on również wystąpić, dzięki unikalności danego produktu. Wyróżnić można kilka charakterów monopolu, są to między innymi państwowe, kiedy to prawo danego państwa, pozwala świadczyć usługi lub produkować określony asortyment towarów tylko jednemu podmiotowi. Kolejny z rodzajów monopolu, to wymuszony, występuje on wtedy, gdy dany jeden producent osiąga