Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Biznes’ Category

Konsument

Rozumiany jest jako osoba która spożywa, bądź też nabywa dany produkt do własnego użytku. Polskie prawo rozumie konsumenta jako osobę fizyczną, mające możliwość czynności prawnych, nie muszą one być związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową z przedsiębiorcą. Konsument jest jednym z najważniejszych ogniw w runku. Podczas analizowania statystycznego rynku, nie bierze się pod uwagę indywidualnej jednostki/konsumenta, a cały zbiór pewnych konsumentów, pozwala to ocenić tendencje i typowe zachowania dla danej grupy konsumentów. Dzięki temu producenci mogą trafnie ocenić szanse dla swojego produktu w śród danej grupy. Istnieje kilka teorii mówiącyc

Konkurencja

Pochodzenie słowa Konkurencja, ma swój początek w języku łacińskim, odnosi się do słowa concurrentia, oznaczająca współzawodnictwo. W języku potocznym, konkurencja oznacza grupę przedsiębiorstw w tej samej branży, którzy rywalizują o podmiot na danym rynku. W nie co szerszym potocznym znaczeniu, jest to nie tylko walka o danego uczestnika rynku, ale także przyszłych potencjalnych uczestników rynku, oraz podmiotami tworzącymi otoczenie konkurencyjne. Sama konkurencja poza znaczeniem potocznym, dotyczy zarówno producentów jak i konsumentów, konkurować między sobą mogą nie tylko sprzedający, ale również kupujący, chcący nabyć dany produkt, które może mieć ogr

Analiza finansowa

Jest jednym z narzędzi analizy ekonomicznej, ma ona za zadanie dostarczyć informację i wynikach i sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa, są one niezbędne w trakcie procesu zarządzania. Mogą być one wykorzystane do zdobycia kredytodawców, inwestorów, czy też po prostu używane przez audytorów i urzędy statystyczne. Do zakresu działań analizy finansowej, wliczają się między innymi ocenianie i ustalanie przepływów pieniężnych, czy też analizowanie kształtujących się wyników finansowych. Cała analiza przygotowywana jest na podstawie danych, które dostarczone są przez sprawozdania finansowe, dane księgowe, kalkulacje, wyniki poprzednich analiz. Umożliwia to z