Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Ekonomia’ Category

Zysk

Stanowi realny zarobek przedsiębiorstwa i jest przedmiotem materialnego zainteresowania, a także źródłem dochodów właścicieli, załogi przedsiębiorstwa oraz finansowania jego rozwoju. Według rachunkowości, jest to dodatni wynik finansowego przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki. Ważne określenie przy definiowaniu zysku, jest rentowność, oznacza ona wartość efektywności gospodarowania lub inwestowania. Jako przeciwieństwo zysku, rozumie się stratę. Wyróżnia się kilka rodzajów zysku, najważniejsze z nich to: – Zysk kapitałowy – określa on wzrost wartości kapitału, a dokładniej wynik wzrostu cen posiadanych przez przedsiębio

Ekonomia

Zajmuje się analizą i opisem produkcji, konsumpcją dóbr i dystrybucji. Ekonomia, często uważana jest za naukę ścisłą, jest to błędne rozumowanie, należy ona do nauk społecznych, mimo iż posługuje się aparatem matematycznym (co wprowadza w błąd). Etymologia słowa ekonomia, odnosi nas do starożytnej gracji, gdzie rozumiane było jako zasady funkcjonowania gospodarstwa domowego. Pierwszy raz słowo Ekonomia, pojawia się u Ksenofonta, jest to nazwa jednego z dzieł, oznaczało ono prawo, regułę. Podstawowy podział ekonomii, to mikroekonomia i makroekonomia, pierwsza z nich skupia się na analizie współdziałania na danym rynku gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ma

Dochód narodowy

Nazywany również bywa Produktem Narodowym Netto, jest to określenie, oznaczające sumę dochodów wszystkich obywateli oraz osób prawnych z siedzibą w danym kraju, dochód uzyskiwany może być z wykorzystaniem czynników produkcji, takich jak ziemia, praca, kapitał, równa całkowitej wartości wytworzonej dóbr i usług, pomniejszona o koszty amortyzacji. Dochód narodowy dzieli się na trzy kategorie, określa się je jako pierwotny, wtórny, a ostatni z nich, nazywany jest jako ostateczny. Pierwotny, czyli odbywa się w miejscu wytworzenia dochodu, nie jest on dzielony między pracownikami i przedsiębiorcami. Dzięki tym wynikom, uzyskuje się podział pierwotny, w wyniku płac pra