Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Ekonomia’ Category

Eksport

W rozumieniu Polskiego prawa, jest to potwierdzony przez urząd celny, wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, jeżeli jest on dokonywany przez dostawcę, bądź w jego imieniu, lub nabywcę, który ma siedzibę poza terytorium Polski. Ogólna definicja, określa eksport, jako wywóz dóbr za granicę, które zostały wytworzone w danym kraju. Unia Europejska, dla krajów członkowskich, rozumie wywóz dobór jako eksport, tylko gdy dotyczy wywozu poza UE. Jeżeli sprzedaż towarów lub dóbr, ma miejsce w obrębie państw członkowskich, ów sprzedaż nazywana jest wewnętrzwspólnotową, nie eksportem. Eksport rozumiany jest w dwóch kategoriach, bezpośredni i pośr

Konsumpcja

Jest to zbiór danych, określających zużycie posiadanych dóbr, mających na celu bezpośrednie zaspokojenie ludzkich potrzeb. Są to wydatki gospodarstw domowych na zakup dóbr. Konsumpcja, dzieli się na autonomiczną i dodatkową, pierwsza z nich jest niezależna od dochodów, są to wydatki niezbędne, wymagane do prowadzenia egzystencji. Zaś dodatkowa, to konsumpcja ukierunkowana na zapewnienie dóbr, które nie są niezbędne do życia, uwarunkowane są od wysokości dochodów. Jeżeli konsument powstrzymuje się przed zakupem produktów, jak i wydawaniem pieniędzy, zostają rozumiane jako oszczędzanie. Dzięki rozwojowi na gruncie ekonomii, powstało kilka teorii, dążących do

Deflacja

Deflacja jest przeciwieństwem inflacji, to okresowy spadek cenowy w gospodarce, co przekłada się na wzrost siły nabywczej pieniądza. W trakcie trwania deflacji, jesteśmy w stanie za tę samą wartość pieniądza, kupić znacznie większą ilość towarów i usług. Do głównych przyczyn prowadzących ku deflacji, zalicza się brak proporcjonalnego wzrostu gospodarczego, do emisji pieniądza, nadmierne oprocentowanie lokat terminowych, przez co tezauryzacja pieniądza staje się opłacalna, jak i głęboka recesja prowadząca do silnego spadku popytu. Skutkiem tego wszystkiego jest zmniejszenie się opłacalności produkcji, wzrost siły nabywczej pracującej części społeczeństwa,