Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Gospodarka’ Category

Transport

Jest to jeden z najważniejszych działów gospodarki, odpowiada on za zwiększenie użyteczności dóbr poprzez ich przemieszczenie ich w obrębie danego miejsca, czy też krajów. Zadaniem transportu jest przemieszczanie ludzi, czy też ładunków w przestrzeniu, wykorzystując do tego odpowiednie (przeznaczone do tego celu) środku. Transport zaliczane są do grupy środków potrzeb wtórnych człowieka. Sam transport towarzyszył ludności od samego początku rozwoju cywilizacji. Jest on ściśle związany z logistyką jak i spedycją. Obecnie rozróżnia się podział funkcji transportu, pierwszą z nich jest pierwotny, zalicza się do niego funkcję przewozowe oraz takie które odpowiad

Gospodarka wojenna

Jest to kolejny rodzaj prowadzenia polityki gospodarczej, jej głównym miejscem koncentracji, są działania wojenne. Model ów gospodarki został mocno rozwijany głównie w trakcie rozpoczęcia się pierwszej wojny światowej, to wtedy również uwidoczniło się zapotrzebowanie na zainteresowanie się ową gospodarką. Front wymagał wielu dostaw na które nie jedne z Państw nie były w stanie podołać, to też Państwa zostały zmuszone do wdrażania nowych sposobów na oddziaływania na gospodarkę. Tak też rozpoczęto rozwijanie gospodarki wojennej. W celu rozwijania gospodarki wojennej, Państwa uwikłane w wojnę i nie mogące podołać zapotrzebowaniom armii na zbrojenie, oraz

Samorząd terytorialny

Jest jedna z form administracji publicznej, utworzonej przez mieszkańców, na mocy prawa wspólny. To organizacja społeczności lokalnej takich jak gmina czy powiat, występuję również większe regionalne, które organizowane są przez województwa samorządowe. Mogą one podejmować decyzje samodzielnie, w celu rozwiązania problemów na danym terytorium. Organizacje te nadzoruje administracja rządowa. W większości współczesnych państw demokratycznych ustrój władzy lokalnej opiera się na zasadzie dualizmu, ale np. w Stanach Zjednoczonych Ameryki zamiast owego dualizmu obowiązuje znacznie większy wachlarz rozwiązań: od autonomii (mającej w szczególności postać home r