Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Konta bankowe’ Category

Coś o rachunku pomocniczym

Rachunek pomocniczy należy do jednego z podstawowych rachunków bankowych, obok powszechnie znanych rachunków bieżących i rachunku dotyczącego lokat terminowych. Rachunek ten, wykorzystywany jest w celu przechowywania środków pieniężnych oraz przede wszystkim rozliczania się z działalności gospodarczej. Rachunek pomocniczy służy jednak do przeprowadzania rozliczeń w bankach innych, niż bank, który prowadzi rachunek bieżący, a operacje te najczęściej ograniczone zostają do ściśle określonych celów, jak na przykład wypłata wynagrodzeń dla osób znajdujących się w placówkach terenowych, wypłata w momencie skupu produktów rolnych, a także wypłata zaliczek na ro

Do czego służy rachunek bieżący?

Rachunek bieżący to taki rachunek bankowy, który jest przeznaczony przede wszystkim do gromadzenia w nim środków pieniężnych, a także przeprowadzania z jego wykorzystaniem rozmaitych rozliczeń finansowych przez osoby fizyczne, niekoniecznie prowadzące działalność gospodarczą, i jednostki gospodarcze. Rachunek bieżący prowadzi bank, zgodnie z zawartą umową o prowadzenie rachunku bankowego, i posiada on swój unikatowy numer. Rozliczenia za jego pośrednictwem mogą być dokonywane przy pomocy polecenia przelewu, zarówno w formie papierniczej, jak i elektronicznej, czekiem oraz kartą płatniczą. Wpłaty oraz wypłaty z tego rachunku bankowego mogą być dokonywane tylko prz

Czym jest rachunek bankowy?

Rachunek bankowy, częściej określany po prostu terminem konto, najłatwiej zdefiniować jako zapis stanu należności pomiędzy dwoma podmiotami, z których jeden z nich jest bankiem. Umowa dotycząca założenia i funkcjonowania rachunku bankowego ma charakter cywilnoprawny, a zasady jej zawierania określone są przez kodeks prawny oraz prawo bankowe. Zawarta umowa zobowiązuje bank do przechowywania środków pieniężnych swojego klienta oraz dokonywania na jego zlecenie rozmaitych rozliczeń. Najczęstszym załącznikiem do tej umowy jest specjalna karta wzorów podpisów, w której zapisane są nazwiska osób mających prawo do dysponowania rachunkiem bankowym, a także, jak sama na