Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Pieniądze’ Category

Pieniądz na giełdzie towarowej

Giełda towarów jest to taki wyspecjalizowany rynek, na którym akcjom handlowym poddawane są wszystkie towary o najbardziej, jak to tylko możliwe podobnej do siebie jakości, czyli wszelkie towary produkowane na masową skalę, które można ująć w pewne standardy. Podczas dokonywania transakcji nie handluje się fizycznymi towarami, a jedynie ich próbkami, specyfikacją i charakterystyką, natomiast towar może zostać tymczasowo zdeponowany w giełdowych magazynach, gdzie dodatkowo zostaną przydzielone mu standardy po ówczesnym przebadaniu jego jakości. W ramach potwierdzenia standardu towarów, osoba deponująca towar otrzymuje warrant, czyli kwit, który może zostać poddany tr

Giełda i jej związek z pieniędzmi

Giełda to spotkania handlowe, organizowane w umówionym miejscu i czasie, gdzie sprzedawane są ściśle określone towary, po cenach głoszonych w notowaniach aktualizowanych każdego dnia. Wszystkie transakcje na giełdzie muszą być zgodne ze ścisłym regulaminem, kontrolowanym ze strony państwa nadzorującego wszystkie działania związane z transakcjami giełdowymi i udziela pozwolenia na ich działalność za pomocą koncesji, natomiast statut wraz z regulaminem określa cel giełdy, obowiązki i prawa maklerów (czyli osób grających na giełdzie), wszelkie warunki dotyczące zawierania transakcji przez osoby korzystające z giełdy oraz na wypadek zerwania umowy między maklerami

O dziedzinach gospodarki

Gospodarka jest to po prostu działalność gospodarcza prowadzona w danym regionie, na świecie czy w kraju, która polega na wytwarzaniu dóbr, wymienianiu ich na inne oraz świadczeniu usług zależnie od ludzi zamieszkujących dany teren, obejmowany przez teren gospodarczy. Gospodarkę możemy podzielić na trzy działy: usługi, rolnictwo i przemysł. W sektorze usług zamykają się wszystkie działania mające na celu zaspokojenie potrzeb klienta, zazwyczaj pojedynczej osoby, firmy czy organizacji, realizowane z jego udziałem. Na przemysł składa się wszelkie wydobywanie i przetwarzanie zasobów przyrody, jak lasy czy minerały, na dużą skalę, za pomocą siły ludzi lub maszyn. N