Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Podatek’ Category

Akcyza

Nazywany również bywa podatkiem akcyzowym, jest to podatek pośredni, które zostaje nałożony na niektóre wyroby konsumpcyjne. Nakładany jest na dobra, dla ograniczenia ich spożywania, bądź ze względu na duże akumulację zysków – wysokie spożycie, przy niskich kosztach produkcji. Uważa się że akcyza to łatwy, oraz obszerny wpływ pieniędzy dla budżetu państwa poprzez nakładanie go na dobra infrastrukturalne (energia, paliwa itp.) lub konsumowane na masową skalę (np. wyroby tytoniowe, alkohol itp.). Celem akcyzy, jest zadanie restrykcyjne, może mieć również na celu zmniejszenie popytu na dane dobra, jak często ma to miejsce z np. wyrobami tytoniowymi, bądź a

Koszt uzyskania przychodów

Jest to określenie używane w zakresie prawa podatkowego, oznacza wydatek który ponosimy w celu uzyskania przychodu lub utrzymania dotychczasowego źródła przychodu. Pomniejszając przychód o koszt uzyskania przychodu, uzyskamy dochód. Nie wszystkie jednak wydatki które ponosimy w celu uzyskania przychodu, lub utrzymania dotychczasowego źródła przychodu, można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu, określa to ustawa o podatkach dochodowych. Wprowadza ona zamkniętą listę wydatków, które mimo iż zostały poniesione dla osiągnięcia jak i utrzymania obecnych. Do listy tej zaliczają się np. wydatki na reprezentację, potrzebny własne podatnika, pełną listę wyda

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jest to rodzaj podatku bezpośredniego, podatek od dochodów spółek i przedsiębiorstw. W Polsce po raz pierwszy, podatek został wprowadzony ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. Do dziś obowiązuje jednak nowa ustawa uchwalona 15 lutego 1992 r. dotycząca tego podatku. Podatnikami tego podatku są wszystkie osoby prawne, nie jest tu ważny fakt w jaki sposób tę osobowość nabyły, dodatkowo spółki kapitałowe w organizacji i spółki komandytowo – akcyjne. Co ważne, do podmiotów ów podatku, zaliczyć można jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Podstawą opodatkowania stanowi osiągnięty przez osobę pr