Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl >Artykuły w kategorii ‘Podatek’ Category

Podatek od towarów i usług (ang. Value Added Tax (VAT))

Nazywany jest również jako Podatek od Towarów i Usług (PTU), jest to jednak rzadko używana nazwa, podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Jego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku przez mechanizm zastosowany do odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. W Polsce podatek od towarów i usług został wprowadzony 8 stycznia 1993 r. przez ustawię o podatku od towarów i usług o podatku akcyzowym. Carl Friedrich von Siemens – Uznany jest za twórcę koncepcji podatku (VAT), niemiecki przedsiębiorca, pierwszy raz pojawiła się ona w jego pracach z 1920 r. Powszechnie jednak, to Maurice Laure uwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. Personal Income Tax)

Obejmuje dochody uzyskane przez osoby fizyczne. Powstał w Anglii w 1842 r. Podstawą było podzielenie wszystkich dochodów na 5 tzw. ceduł (grup), które były obciążone różnymi stawkami w poszczególnych cedułach. W latach 1909-1910, Lloyd George wprowadził tzw. super-tax. Posłużył on za wzór i w 1950-1971 r. podatek dochodowy, został wprowadzony w Polsce, płacony jest on przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. Uregulowany jest on przez ustawę z dnia 26 lipca 1991 r., był on nowelizowany już 133 razy od 2000 roku. Podstawą opodatkowania od osób fizycznych jest zasadniczo suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodu. Kosz

Karta podatkowa

To uproszczona metoda wymiaru i poboru należności podatkowej, bez koniczności ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku, uwzględniająca jednak rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i określonych kryterii. Tę formę opodatkowania, mają możliwość do wyboru osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, zakładając że ich działalność polega na świadczeniu usług dla ludności (jak również niewielka liczba pracowników i zleceniobiorców). Decyzję wydaje urząd skarbowy, po uprzednim złożeniu wniosku przez podatnika, który jest podstawą płatności. Podatnik zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji, ograniczaj