Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Gospodarka > Koncesja

Koncesja

Jest to akt który upoważnia koncesjonariusza do prowadzenia danej określonej działalności gospodarczej, sam akt wydać może wyłącznie organ koncesyjny, stanowi on akt administracyjny. Koncesja jest wprowadzana w wypadku gdy działalność może wpłynąć na bezpieczeństwo państwa, bądź danego obywatela. Pierwsze modele koncesji wyróżnić można w Francji. W Polsce koncesje i związane z nią zasady reguluje ustawa o swobodnej działalności gospodarczej, przepisy zawarte mają charakter lex generalis. Podstawa do wprowadzenia koncesji znajduje się w Konstytucji. Koncesjonowanie stanowi ciąg działań organu koncesyjnego oraz czynności wnioskodawcy, które toczą się na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów k.p.a. i mają na celu wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej wydania lub odmowy wydania koncesji bądź jej promesy, a także zmiany warunków koncesjonowania lub cofnięcia koncesji. Proces ten obejmuje także kontrolę działalności gospodarczej ze strony organu koncesyjnego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.