Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Finanse > Konsolidacja

Konsolidacja

Jest to ujednolicenie dwóch lub więcej wcześniej zaciągniętych kredytów w jedną, jednocześnie połączone zostają stopy procentowe, terminy i wszystkie inne warunki spłaty ustalone wcześniej do poszczególnych kredytów. Po konsolidacji, wszystko zostaje ujednolicone. Etymologia słowa konsolidacja, odnosi nas do łacińskiego słowa consolidatio, oznaczającego spojenie, ujednolicanie, bądź zespalanie. Określenie konsolidacji jest również używane w odniesieniu do biznesu, gdy mówi się o połączeniu podmiotów, w wyniku czego tracą swą osobowość prawną, tworząc jednak zamiast tego nowe przedsiębiorstwo. Często mylnie, takie połączenie zostaje określane jako fuzja, jest to błędne określenie, ponieważ fuzja ma miejsce, gdy dwa lub więcej przedsiębiorstw łączą się ze sobą, tworząc nowe przedsiębiorstwo.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.