Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Finanse przedsiebiorstw > Kto musi zwrócić dofinansowanie

Kto musi zwrócić dofinansowanie

Wsparcie unijne dla przyszłych przedsiębiorców w postaci dofinansowania, przyniosło ze sobą realne możliwości zarabiania na tzw. własny rachunek, nadzieje na lepsze perspektywy, ale i mocne zderzenie z rzeczywistością. Chociaż dziś o unijne pieniądze jest już znacznie trudniej, to w dalszym ciągu na rynku obecnych jest wiele firm, które powstały dzięki programom rozwojowym. Jak donoszą jednak statystyki, coraz więcej jest przypadków ogłaszania upadłości przedsiębiorstw, które zostały założone dzięki specjalnym środkom unijnym. Jak twierdzą znawcy tematu, wiele z tych upadłości ma charakter fikcyjny, a sama firma została założona tylko i wyłącznie w celu przywłaszczenia uzyskanych środków z dofinansowania.

Jak wiadomo, przyznawane dotacje są formą bezzwrotnej pomocy finansowej, czyli nie ma konieczności spłacania uzyskanego funduszu. Jednak, gdy beneficjent, który otrzymał taką pomoc, nie spełni warunków zawartych w umowie, wówczas zostanie on zobowiązany do zwrotu otrzymanej dotacji, bądź też jej części wraz z odsetkami.

Oznacza to, że nie tylko w sytuacji ogłoszenia upadłości firmy przed okresem wyznaczonym w umowie, ale także w przypadku niewłaściwego dysponowania przyznanymi środkami, właściciel może zostać zmuszony do całkowitego zwrotu dofinansowania, lub jego części powiększonego o odsetki podatkowe.

Reasumując, wnioskując o określoną kwotę dofinansowania, przedsiębiorca zobowiązuje się do realizacji celów projektowych w wyznaczonym okresie czasu. Wszelkie odstępstwa od przyjętych planów, tj. upadłość, przeznaczenie środków na inne niż wymienione w projekcie wydatki, fałszowanie dokumentów finansowych stanowiących potwierdzenie poniesionych kosztów itp., mogą skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, a w następstwie tego obowiązkiem zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.