Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Podatek > Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Wykorzystywany w Polsce do identyfikacji podatnika dziesięciocyfrowy kod. Został wprowadzony w 1995, a rok później zaczął obowiązywać, wprowadziła go ustawa z października. Numer NIP, nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Obecnie, również numer PESEL może być wykorzystywany do identyfikacji podatnika, zmiany te zostały wprowadzone w 2011 roku. Ustawa o NIP, zobowiązuje podatnika do podania numeru (NIP, od 2011 roku PESEL w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej) na dokumentach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz należności niepodatkowych, które pobierane są przez organy podatkowe i celne. Numer identyfikacji podatkowej, wykorzystywany jest również na żądanie organów administracji rządowej i samorządowej, organów kontroli skarbowej, banków, płatników, przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Początkowo w kodzie występowały wyłącznie cyfry od 1 do 9, jednak wraz z wprowadzeniem nowych urzędów, zmieniony został system nadawania numerów. Trzy pierwsze cyfry każdego NIP, oznaczają kod urzędu skarbowego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.