Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Konta bankowe > O rachunku wspólnym

O rachunku wspólnym

Dzięki ustawie o prawie bankowym, możliwe jest prowadzenie rachunku bankowego nawet przez kilka osób fizycznych, który przyjmuje wówczas formę tytułowego rachunku wspólnego. Rachunek wspólny może należeć jedynie do wspomnianych osób fizycznych, a prawnie niedopuszczalne jest, aby konto było wspólne dla osób prawnych, czego wyjątkiem są jednak jednostki samorządu terytorialnego. Najłatwiejszym sposobem na stworzenie rachunku bankowego dla kilku osób jest zawarcie odpowiedniego typu umowy, przy czym obecne muszą być wszystkie osoby korzystające z tego rachunku. Jednakże, rachunek wspólny może powstać także w przypadku, gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem, a to w przypadku, gdy posiadacz rachunku bankowego, czyli spadkodawca, pozostawił więcej niż jednego spadkobiercę. W wyniku wspomnianego działania, spadkobiercy mogą stać się współwłaścicielami danego rachunku bankowego, których uprawnienia oraz obowiązki płynące z tego tytułu zazwyczaj określa umowa banku. Zasady wspólnego korzystania z konta powinny być odpowiednio uregulowane, aby zadowolić wszystkie używające go osoby oraz dokonać sprawiedliwego podziału znajdującego się na nim środków. Umowa ów rachunek wspólny dzieli na rachunek rozłączny, czyli najczęściej stosowany, w którym każdy ze współposiadaczy ma prawa do samodzielnego dysponowania sumą znajdującą się na rachunku, a a także na rachunek łączny, który do przeprowadzenia jakiegokolwiek działania wymaga współpracy wszystkich uprawnionych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.