Zysk

Stanowi realny zarobek przedsiębiorstwa i jest przedmiotem materialnego zainteresowania, a także źródłem dochodów właścicieli, załogi przedsiębiorstwa oraz finansowania jego rozwoju. Według rachunkowości, jest to dodatni wynik finansowego przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki. Ważne określenie przy definiowaniu zysku, jest rentowność, oznacza ona wartość efektywności gospodarowania lub inwestowania. Jako przeciwieństwo zysku, rozumie się stratę. Wyróżnia się kilka rodzajów zysku, najważniejsze z nich to: – Zysk kapitałowy – określa on wzrost wartości kapitału, a dokładniej wynik wzrostu cen posiadanych przez przedsiębio

Polska Rada Biznesowa

W kwietniu 1992 roku w Warszawie, na spotkaniu grupy przedsiębiorców, na którym więzło udział blisko ponad kilkudziesięciu prezesów największych polskich firm działających na terenie Polski, bądź firm zagranicznych funkcjonujących w kraju, podjęto decyzję o utworzeniu Polskiej Rady Biznesu. Miało być to stowarzyszenie zrzeszające prezesów i właścicieli największych polskich i działających w Polsce firm międzynarodowych. Pierwsze spotkanie Polskiej Rady Biznesu odbyło się 30 maja 1992 roku w Kielcach. Został tam określony pierwszy program Stowarzyszenia, ustalono tam podstawowe kierunki i formy działalności oraz ustalony warunki członkostwa. Przedsiębiorcy us

Koszt uzyskania przychodów

Jest to określenie używane w zakresie prawa podatkowego, oznacza wydatek który ponosimy w celu uzyskania przychodu lub utrzymania dotychczasowego źródła przychodu. Pomniejszając przychód o koszt uzyskania przychodu, uzyskamy dochód. Nie wszystkie jednak wydatki które ponosimy w celu uzyskania przychodu, lub utrzymania dotychczasowego źródła przychodu, można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu, określa to ustawa o podatkach dochodowych. Wprowadza ona zamkniętą listę wydatków, które mimo iż zostały poniesione dla osiągnięcia jak i utrzymania obecnych. Do listy tej zaliczają się np. wydatki na reprezentację, potrzebny własne podatnika, pełną listę wyda