Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Finanse > Papier wartościowy

Papier wartościowy

Jest on dokumentem, który potwierdza istnienie określonego prawa majątkowego, w taki sposób, że bez posiadania ów dokumentu, dana osoba prawna lub fizyczna, nie może wykonywać tego prawa. Dzięki przeniesieniu własności dokumentu, powoduje się przeniesienie również tego prawa. Jest to zbywalny dokument, lub zapis informatyczny, ucieleśnia on prawa majątkowe. Należy rozróżnić różnicę między papierem wartościowym, a znakiem legitymującym, które nie posiada żadnego prawa majątkowe, jest on tylko i wyłącznie dowodem zawarcia umowy, czy też innego zdarzenia prawnego. W polskim prawie, wyróżnia się trzy typy papierów wartościowych, pierwszym z nich jest anglosaski, germański i romański. Przyjmuje się jednak tylko jeden z nich, jest to system germański, w którym wprowadzone zostały drobne modyfikacje. Papiery wartościowe dzieli się na różne kategorię, pierwszą z nich jest podział na rodzaj inkorporowanego prawa, są nimi wierzycielskie, udziałowe i towarowe. Kolejnym podziałem jest według trybu zbywalności papierów, pierwszym jest imienny, który jest zbywalny, na okaziciela oraz na zlecenie. Ostatnim podziałem jest, podział według posiadanego uprzywilejowania, są to uprzywilejowane i nieuprzywilejowane.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.