Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Banki i instytucje finansowe > Perswazja wywierana przez banki centralne

Perswazja wywierana przez banki centralne

Jedną z metod bezpośredniego oddziaływania na rynek pieniężny przez banki centralne jest możliwość przekazywania informacji w rozmaitych formach, najczęściej charakteryzujących się krótkookresowymi oraz średniookresowymi założeniami w polityce pieniężnej, wykorzystywania w dany sposób jej instrumentów, a także osiąganiu i korzystaniu z zamierzonych efektów. Skala posługiwania się wymienionymi elementami zależy przede wszystkim od licznych uwarunkowań, których źródła można znaleźć w sytuacji wewnętrznej danego państwa, a także jego stosunkach i powiązaniach z zagranicą. Popularne jest także dość ryzykowne stwierdzenie, które mówi, że wielkość zapotrzebowania na wspieranie polityki pieniężnej przez bank centralny instrumentami perswazji powinna być proporcjonalna odwrotnie do stopnia niepewność oraz niemożności osiągnięcia jej celów tradycyjnymi metodami w postaci instrumentów służących do oddziaływania na system bankowy w stali ogólnej. Przesłankami do zastosowania perswazji może być, na przykład, widoczny stan nadpłynności w sektorze bankowym, który poprzez finansowe uzależnienie się banków komercyjnych od środków podejmowanych przez bank centralny prowadzące do zawieszenia przez te pierwsze regulacyjnych właściwości stopy oprocentowania udzielanych kredytów lombardowych. Zwrócić uwagę powinna także konieczność jednoczesnego realizowania celów polityki pieniężnej, które z logicznego punktu widzenia wykluczają się, czego przykładem może być nagła potrzeba schłodzenia koniunktury gospodarczej, a także zmniejszenia dopływu kapitału pochodzącego z zagranicy. W Polsce, instrumenty służące do perswazji na rynku bankowym wykorzystuje także Rada Polityki Pieniężnej, która w swoich sprawozdaniach o posiedzeniach informuje o kształtowaniu się przyszłej inflacji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.