Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Banki i instytucje finansowe > Pośrednie instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego

Pośrednie instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego

Pośrednie instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego są kierowane przede wszystkim do ogółu podmiotów należących do sektora bankowe, na które banki te wpływają poprzez wprowadzanie odpowiednich zmian w podaży pieniądza lub wysokości stóp procentowych. Oddziaływanie ich polega głównie na modelowaniu układu zależności pomiędzy stopami procentowymi i popytem na pieniądz oraz wysokością jego podaży. Skuteczność tych środków zależy w dużej mierze od stanu płynności finansów sektorze finansowym, ponieważ tylko przy sprzyjających warunkach działania banku centralnego mają w nim jakikolwiek oddźwięk. Jednym ze sposób oddziaływania pośredniego na sektor bankowy jest prowadzenie tak zwanej polityki rezerw obowiązkowych, która zalicza się do grupy instrumentów ilościowych. Stopa rezerw obowiązkowych określa ilość procentu od każdego złotego, który zostaje zdeponowany na rachunkach a vista bądź też terminowych, a następnie przekazany przez banki komercyjne na swój rachunek w banku centralnym lub umieszczony w kasie w postaci zapasów gotówkowych. Rezerwa obowiązkowa pełni również rolę rynkowego instrumentu oddziaływania ogólnego, ponieważ ich stopy mają najczęściej jednakową wysokość dla wszystkich funkcjonujących banków, a obowiązek tworzenia ich nie jest w żadnym stopniu połączony z ingerowaniem w układy stosunków pomiędzy bankami komercyjnymi a klientami. Oprócz tego, istnieją różnorakie zasady odprowadzania opisywanych rezerw na rachunek prowadzony w banku centralnym i zazwyczaj zależą one od metody naliczania tych rezerw, wysokości stopy i oprocentowania utrzymywanych tam środków.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.