Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Kredyty > Pożyczka dla obcokrajowca

Pożyczka dla obcokrajowca

Zapoznając się z regulaminem bankowym w sprawie możliwości pozyskania kredytu, pożyczki, lub karty kredytowej, uzyskujemy pełne informacje na temat warunków koniecznych do spełnienia, aby móc ubiegać się o środki finansowe pożyczane na określony okres czasu od banku. Wniosek o kredyt mogą składać osoby pełnoletnie, które nie mają ograniczonych praw obywatelskich, posiadające ważny dokument tożsamości, polskie obywatelstwo, stały adres zameldowania na terenie naszego kraju oraz uzyskujące stały dochód z tytułu pracy zarobkowej lub stałych świadczeń, tj. emerytura.

Czy zatem obcokrajowiec na stałe mieszkający w Polsce, posiadający stałe i udokumentowane źródło dochodu może wnioskować o przyznanie kredytu? Teoretycznie istnieje taka możliwość, jednak procedury kredytowe w przypadku obcokrajowców są znacznie wydłużone i wymagają zastosowania wielu dodatkowych dokumentów, ponieważ bank udzielający wsparcia finansowego musi uzyskać odpowiednie zabezpieczenie kapitałowe.

Znacznie łatwiej i szybciej można uzyskać pożyczkę od innych instytucji finansowych, gdzie warunki przyznawania pożyczek nie są, aż tak rygorystyczne. Jednak w dalszym ciągu wniosek składany przez osobę innej niż polska narodowości, musi być przygotowana na znacznie dłuższy czas procedur, niż w standardowym przypadku. Zdarza się również, że wymagane jest uzyskiwanie wyższych dochodów, niż w sytuacji, gdy wniosek składany jest przez obywatela RP. Łatwiej jest uzyskać kredyt, jeżeli obcokrajowiec pozostaje w związku małżeńskim z polskim obywatelem, a do tego posiada odpowiedniej długości stać pracy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.