Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Gospodarka > Rolnictwo

Rolnictwo

Za początki rolnictwa uznaje się okres neolitu, to w tym okresie datuje się przejście od łowiectwa, do uprawy roli, która przyniosła rewolucję w gospodarce. Miało to ogromne znaczenie, ponieważ zmieniło tryb życia ludzi z koczowniczego na osiadły, co również doprowadziło do zbudowania się silniejszych sfer społecznych oraz rozwoju kultury. Rolnictwo przynależy do jednego z działów gospodarki, jego głównym celem jest dostarczanie środków żywnościowych w postaci płodów rolnych. Produkty te uzyskuje z roślin bądź hodowli roślin. Rozróżnia się trzy funkcje gospodarki rolnej, są to społeczne, czyli na zapewnieniu społeczeństwu miejsc pracy, ekonomiczne, to produkcja żywności, oraz znaczny udział w tworzeniu Produktów Krajowego Brutto, ostatnią z funkcji jest przestrzenna, polega na przekształcaniu krajobrazu naturalnego w rolniczy. Dodatkowo wyróżnia się warunki które sprzyjają rozwojowi rolnictwa, są to warunki przyrodnicze, oraz poza przyrodnicze, do pierwszych (przyrodniczych), zalicza się ukształtowanie powierzchni, jakość gleby wykorzystywanej w uprawie, warunki wodne, oraz klimatyczne. Do warunków poza przyrodniczych zalicza się wszystko co zostaje dostarczone ludzką ręką.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.