Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Biznes > Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

Są to sprawozdania mające na celu rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, działalności danej jednostki. Sprawozdania finansowe, mają prowadzić do dostarczenia informacji na temat sytuacji danego przedsiębiorstwa, które mogą okazać się korzystne dla szerokiego kręgu użytkowników, przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Sprawozdania finansowe winne być sporządzane w języki narodowym, oraz w walucie obowiązującym w danym kraju. Do sporządzenia sprawozdań finansowych, zobowiązane są osoby prawne, oraz jednostki które nie posiadają osobowości prawne, jednak stosujące się do zasad rachunkowości, określonych w ustawie. Osoby te zobowiązane są do złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Musi ono spełniać określone warunki, są to między innymi, pełna nazwa firmy i adresu w nagłówku, określenie momentu lub okresu którego dotyczą dane zawarte w sprawozdaniu finansowym. Wszystkie jednostki które zostały objęte wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, mają obowiązek złożenia zeznania na koniec roku obrotowego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.