Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Finanse > Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczonym jest osoba fizyczna. Ubezpieczenia społeczne dzielą się na cztery kategorię, są to ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ubezpieczenie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego. Wypłaty mają charakter krótkoterminowy, długoterminowy bądź też dożywotni, dotyczy on osób w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, lub ofiarom wypadów i chorób. Wykonawcą przepisów o ubezpieczeniach społecznych, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), instytucja ta, zajmuje się między innymi gromadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz dystrybucję świadczeń w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. W Polsce, podstawowym aktem prawnym, regulującym ubezpieczenia społeczne, jest ustawa z dnia 13 października 1998 roku, o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie społeczne stanowi podstawowy instrument polityki socjalnej państwa, wraz z pomocą społeczną.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.