Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Finanse > Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Jest to pisemna umowa zawarta pomiędzy klientem, a danym towarzystwem ubezpieczeniowym, klient zobowiązuje się do opłacania składek, zaś towarzystwo ubezpieczeniowe, składania zobowiązanie, obejmujące klienta ochroną w zakresie którym została ustalona w umowie, występujących w życiu, zdrowiu bądź mieniu ubezpieczonego. W razie wymagań, ubezpieczyciel zobowiązuje się do realizacji wypłaty odszkodowania, lub świadczeń funduszu tworzonego ze składanek które zostają uiszczone przez ubezpieczonych. Ubezpieczenia regulowane są przez Kodeks cywilny, świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym, jest to odszkodowanie za szkodę, która powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku, oraz ubezpieczeniu osobowym, są to sumy pieniężne, renty bądź innego rodzaju świadczenia które występują w umowie. Występują dwa podstawowe podziały ubezpieczeń, pierwsze z nich dotyczy systemów, dzielą się one na ubezpieczenia społeczne, oraz na ubezpieczenia gospodarcze, drugim z podziałów, rozdziela je na cztery kategorię. Podmiot ubezpieczenia, przedmiot ubezpieczenia, długość stosunku ubezpieczenia, oraz stopień swobody w zakresie nawiązania stosunku ubezpieczeń.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.