Jesteś tutaj: analizagieldowa.pl > Banki i instytucje finansowe > Ubezpieczyciel jako instytucja finansowa

Ubezpieczyciel jako instytucja finansowa

Ubezpieczyciel, najczęściej określany także jako zakład ubezpieczeń bądź towarzystwo ubezpieczeniowe, jest to osoba prawna, która prowadzi działalność gospodarczą posiadając zezwolenie na świadczenie ubezpieczeń osobowych lub majątkowych. Umowa obejmuje także świadczenia pieniężne w razie wystąpienia efektów jakichkolwiek zdarzeń losowych przynoszących uszczerbek na zdrowiu, życiu lub mieniu osoby bądź przedmiotu podlegającego ubezpieczeniu. Polska ustawa o działalności ubezpieczeniowej pozwala ubezpieczycielowi na prowadzenie, w świetle jej, działalności ubezpieczeniowej jedynie w postaci spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, a także głównego oddziału, czyli oddziału zakładu ubezpieczeń z państwa, które nie jest członkiem Unii Europejskiej. Ubezpieczycieli w Polsce skupia organizacja – Polska Izba Ubezpieczeń, czyli organizacja samorządu gospodarczego, której głównym zadaniem jest wspieranie ustawodawcy w kwestii kształtowania tak zwanego prawa asekuracyjnego. Izba prowadzi oprócz tego działania mające na celu zwiększenie wśród społeczeństwa świadomości ubezpieczeniowej, a także prowadzenie wielostronnego dialogu mającego na celu zwiększyć rozwój sektora ubezpieczeniowego w naszym kraju. Co ciekawe, wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce mają obowiązek przynależeć do Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.